Vårdbarometern

Vad tycker Sveriges befolkning om vården?

Ta del av resultaten från undersökningen som visar medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Läs mer

Starta Vårdbarometern

Här kan du se hur hälso- och sjukvården uppfattas i ditt landsting.

Rapporter

Här kan du ladda ner årsrapporten för Vårdbarometern 2014.

Vardbarometerns PDF
Helårsrapport 2014 - Vårdbarometern

Ladda ner årsrapporten(pdf)
Se tidigare rapporter